Olé Saigon Restaurant

Type:  Spanish Cuisine, Tapas
Olé Tapas Bar

Address

92 Đ. Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Vietnam

Email