Exhibitors

Below is the list of our 8 exhibitors (in alphabetic order):

 

BIOFARM

             

        CLASSIC FINE FOODS (CÔNG TY NGON CỔ ĐIỂN)             

 

 ECHO VIETNAM (CÔNG TY TIẾNG VANG VIỆT NAM) 

 

GOURMET FOOD (CÔNG TY TINH HOA TOÀN CẦU)

 

GOURMET PARTNER

 

HYPERION ASIA

 

NEW VIET (CÔNG TY ĐẠI TÂN VIỆT)

 

SO SEXY WINES (CÔNG TY AN KIM)