Contact

The Spanish Food & Beverage - Open Day Việt Nam 2023 do Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Tây Ban Nha ICEX và Văn phòng Kinh tế và Thương mại Tây Ban Nha tại TP Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm quảng bá chất lượng và sự đa dạng của thực phẩm, rượu vang và đồ uống Tây Ban Nha hiện đang được phân phối tại thị trường Việt Nam.

Quý vị vui lòng liên hệ ICEX hoặc Văn phòng Kinh tế và Thương mại Tây Ban Nha nếu cần thêm thông tin:

Foods Wines from Spain
Spanish Economic & Commercial Office in Vietnam

Ms Le Thuc Hanh

+84 28.38250173

hcmc@comercio.mineco.es

Your query has been sent successfully
An error ocurred during the process. Please, try it again.

Insta feed